Waktu


Waktu itu tak terlihat,
Namun ia mengambil segala yang kau miliki

Mengambil kemudaanmu
Menukarnya dengan pengalaman

Mengambil kenaifanmu
Menukarnya dengan hikmat

Mengambil kenanganmu
Menukarnya dengan kebijakan

Mengambil teman-temanmu
Menukarnya dengan sahabat

Mengambil harapanmu
Menukarnya dengan iman

Mengambil lukamu
Menukarnya dengan kekuatan

Mengambil egomu
Menukarnya dengan kerendahan hati